Σύντομο Ιστορικό

Η ΒΙΑΝΑΤΤ ιδρύθηκε και ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 2007. Τον Οκτώβριο 2008 η ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε εξαγόρασε ποσοστό 25% της εταιρείας. 

Η ΑΝΑΜΕΤ, εταιρεία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, με έναρξη εργασιών το 1966, είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας και εμπορίας σιδηρούχων και μη σιδηρούχων σκραπ μετάλλων. Δραστηριοποιείται σε τέσσερεις χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στο πελατολόγιό της εντάσσονται βιομηχανικοί πελάτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (2009) της ΒΙΑΝΑΤΤ και με την εκπόνηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος, η νέα διοίκηση έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Οι κύριοι στόχοι ήταν αφενός η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αύξηση του όγκου των προς διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. 

 

Τον Αύγουστο 2010 η ΑΝΑΜΕΤ εξαγόρασε το σύνολο των υπολοίπων μετοχών της ΒΙΑΝΑΤΤ.

 

Η προσήλωση της εταιρείας σε θέματα ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος επισφραγίζεται με την πιστοποίησή της κατά ISO 9001:2008 και 14001:2004, τον Σεπτέμβριο του 2009 από την TUV Hellas.