Μεγάλες λευκές οικιακές συσκευές

Στην μονάδα μας σήμερα ανακυκλώνονται όλοι οι τύποι μεγάλων λευκών συσκευών, εκτός από αυτές που περιέχουν σύστημα ψύξης (ψυγεία, καταψύκτες, κλιματιστικά).

Στο αρχικό στάδιο, αφαιρούνται χειρονακτικά όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον. Τέτοια στοιχεία είναι οι πυκνωτές των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, τα εξωτερικά καλώδια, οι διακόπτες υδραργύρου, κ.α.. Στην συνέχεια γίνεται μηχανική αποσυναρμολόγηση των συσκευών και χειρονακτική ταξινόμηση των υλικών που προκύπτουν και αποτελούν πλέον προϊόντα ανακύκλωσης και δευτερογενείς πρώτες ύλες για την βιομηχανία.