Πιστοποιητικά

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τα περιβαλλοντικά πιστοποιητικά της εταιρείας.

EN ISO 14001:2004

EN ISO 9001:2008

OHSAS 18001:2007

Για να δείτε τα αρχεία απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Acrobat Reader.
Αν δεν έχετε τον Acrobat Reader εγκατεστημένο μπορείτε να τον εγκαταστήσετε πατώντας εδώ.