Εγκαταστάσεις

Η ΒΙΑΝΑΤΤ σήμερα λειτουργεί σε εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 12.000 m2 .

Οι στεγασμένοι χώροι έχουν έκταση 5.500 m2 και περιλαμβάνουν γραμμές αποσυναρμολόγησης και επεξεργασίας αλλά και αποθηκευτικούς χώρους για τα προϊόντα της ανακύκλωσης.