Ενδεικτικά στοιχεία

Το 2012 η ΒΙΑΝΑΤΤ:

  • Είχε κύκλο εργασιών ύψους περίπου 4 εκ €
  • Μέσο όρο εργαζομένων 50
  • Απορρύπανε και επεξεργάστηκε περισσότερα από:
    • 80.000 τηλεοράσεις και οθόνες CRT
    • 90.000 μεγάλες λευκές οικιακές συσκευές
    • 90.000 μικρές οικιακές συσκευές
    • 165.000 τεμάχια εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών