Ενδεικτικά στοιχεία

Το 2012 η ΒΙΑΝΑΤΤ:

    • Είχε κύκλο εργασιών ύψους περίπου 4 εκ €
    • Μέσο όρο εργαζομένων 50
    • Απορρύπανε και επεξεργάστηκε περισσότερα από:
        • 80.000 τηλεοράσεις και οθόνες CRT
        • 90.000 μεγάλες λευκές οικιακές συσκευές
        • 90.000 μικρές οικιακές συσκευές
        • 165.000 τεμάχια εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών