Τηλεοράσεις & Οθόνες Καθοδικής Λυχνίας

Η επεξεργασία των τηλεοράσεων και των οθονών καθοδικού σωλήνα αποσκοπεί στην συλλογή και την ασφαλή διάθεση τόσο του φθορίζοντος υλικού (επίχρισμα) που αυτές περιέχουν, όσο και των πυκνωτών του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού τους κυκλώματος.

Σήμερα στις εγκαταστάσεις της ΒΙΑΝΑΤΤ αυτό γίνεται σε μια αυτοματοποιημένη γραμμή ανακύκλωσης. Στο αρχικό στάδιο η συσκευή αποσυναρμολογείται και τα διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία (πλαστικό, μέταλλο, καλώδια κ.α.) μετατρέπονται σε προϊόντα ανακύκλωσης - δευτερογενείς πρώτες ύλες για την βιομηχανία.

Ο κώνος του καθοδικού σωλήνα προωθείται στην γραμμή ‘θερμής ταινίας' (hot tape line), στην οποία διαχωρίζεται το εμπρόσθιο (panel) από το πίσω τμήμα (funnel) και συλλέγεται με αναρρόφηση το φθορίζων επίχρισμα. Το φθορίζων επίχρισμα στέλνεται για περαιτέρω επεξεργασία σε εξειδικευμένες μονάδες του εξωτερικού ενώ και τα δύο τμήματα του γυάλινου κώνου ανακυκλώνονται με διάφορες εφαρμογές (διακόσμηση, βιομηχανία πλακιδίων κ.α.).