Περιβάλλον & Ποιότητα

Βασική επιδίωξη της ΒΙΑΝΑΤΤ είναι η διατήρηση υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά την απορρύπανση των ΑΗΗΕ σε απόλυτη εναρμόνιση με την σχετική νομοθεσία.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία στοχεύει στην παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών από την επεξεργασία των ΑΗΗΕ που ικανοποιούν πλήρως τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της.