Υγεία & Ασφάλεια

Η διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της στη διαδικασία επεξεργασίας των ΑΗΗΕ και της παραγωγής των προϊόντων της.