Βιβλιοθήκη

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για την ανακύκλωση, την εξάντληση των φυσικών πόρων, στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις σχετικά με την ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Επίσης θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση επικίνδυνων υλικών και ουσιών, καθώς και για τις παράνομες εξαγωγές ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων  σε χώρες του Τρίτου Κόσμου.

Το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης μας εμπλουτίζεται με επίκαιρες πληροφορίες και νέα δεδομένα σε τακτά χρονικά διαστήματα.