Μικρές οικιακές συσκευές

Στις μικρές οικιακές συσκευές, τα στάδια επεξεργασίας είναι δύο. Στο πρώτο στάδιο αφαιρούνται χειρονακτικά όλα τα στοιχεία που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον όπως μπαταρίες και εξωτερικά καλώδια.

Στην συνέχεια οι συσκευές αλέθονται μηχανικά και τα παραγόμενα υλικά διαχωρίζονται μέσα από μια διάταξη με μαγνητικούς και επαγωγικούς (eddy current) διαχωριστές. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι υλικά υψηλής καθαρότητας και αποτελούν δευτερογενείς πρώτες ύλες για την βιομηχανία.