Υλικά Ειδικής Διαχείρισης

Οι ακόλουθες ουσίες, παρασκευάσματα και κατασκευαστικά στοιχεία αφαιρούνται από τα ΑΗΕΕ και συλλέγονται χωριστά μιας και εγκυμονούν κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον:

 1. Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) σύμφωνα με την οδηγία 96/59/ΕΚ και ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές 
 2. Κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο, όπως διακόπτες και οπισθοφωτιστικές λυχνίες
 3. Μπαταρίες
 4. Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων από κινητά τηλέφωνα εν γένει και από άλλες συσκευές, αν η επιφάνεια της πλακέτας υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά εκατοστά
 5. Δοχεία υγρών ή κολλωδών μελανιών καθώς και έγχρωμων
 6. Χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), ή υδροφθοράνθρακες (HFC), υδρογονάθρακες (HC)
 7. Αμιαντούχα απόβλητα και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν αμίαντο
 8. Καθοδικές λυχνίες
 9. Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων
 10. Οθόνες υγρών κρυστάλλων (μαζί με το περίβλημά τους, οσάκις ενδείκνυται), η επιφάνεια των οποίων υπερβαίνει τα 100 τετραγωνικά εκατοστά, καθώς και οθόνες φωτιζόμενες από το πίσω μέρος τους με λαμπτήρες εκκένωσης αερίων
 11. Εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια
 12. Κατασκευαστικά στοιχεία με πυρίμαχες κεραμικές ίνες, όπως περιγράφονται στην οδηγία 97/69/ΕΚ
 13. Κατασκευαστικά στοιχεία με ραδιενεργές ουσίες