Προϊόντα ανακύκλωσης

Μας αρέσει να αντιμετωπίζουμε τους εαυτούς μας ως κάτι περισσότερο από κομμάτι της βιομηχανίας ανακύκλωσης. Είμαστε ένα ‘αστικό μεταλλωρυχείο'.

Η δουλειά μας είναι να επανατροφοδοτούμε τον κόσμο με πρώτες ύλες που εντοπίζονται όχι πλέον στο υπέδαφος του πλανήτη, αλλά σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που μετά το τέλος της χρήσιμης ζωή του απορρίπτεται. Οι δευτερογενείς αυτές ύλες, όπως αποκαλούνται είναι:

  1. Σιδηρούχο μέταλλο
  2. Αλουμίνιο
  3. Ανοξείδωτος χάλυβας
  4. Χαλκός
  5. Πλαστικό
  6. Γυαλί
  7. Στοιχεία που περιέχουν σπάνια και πολύτιμα μέταλλα
  8. Χαρτί