Εξάντληση φυσικών πόρων του πλανήτη

Η ανακύκλωση μετάλλων, πλαστικού, γυαλιού και άλλων υλικών θεωρείται ζωτική για την μελλοντική βιωσιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η χρήση ανακυκλωμένων μετάλλων στην παραγωγή, όπως τα μη σιδηρούχα μέταλλα, είναι ενεργειακά αποτελεσματική, καταλήγει δε σε ένα χαμηλότερο αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα και βοηθά στην συντήρηση των συνεχώς μειούμενων αποθεμάτων φυσικών πόρων του πλανήτη στον οποίο όλοι ζούμε.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε σχετικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν την εξάντληση των φυσικών πόρων του πλανήτη, όρους που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την κατάσταση στο τομέα αυτό, καθώς και περαιτέρω πηγές αναζήτησης και σχετικών με το θέμα πληροφοριών.

Τι σημαίνει ο όρος ‘'παγκόσμια ορυκτά αποθέματα'';

Χρήση πρώτων υλών και οικονομική ανάπτυξη

Αειφόρος οικονομική ανάπτυξη. Είναι εφικτή;

Χωματερές - Τα αστικά ορυχεία του μέλλοντος

"Νέο" σκραπ και "παλαιό" σκραπ

Στατιστικά στοιχεία ανάκτησης μετάλλων από απορρίμματα

Αποτύπωμα του άνθρακα

Τι υλικά περιέχει ένα κινητό τηλέφωνο;

Καινοτόμοι τρόποι ανάκτησης φυσικών πόρων σε εποχές μείωσης των αποθεμάτων τους