Παράνομες Εξαγωγές ΑΗΗΕ σε χώρες του Τρίτου Κόσμου

Οι μεγάλες οικονομίες του αναπτυγμένου κόσμου δεν έχουν αποδείξει την ικανότητα τους στην αποτελεσματική διαχείριση και ρύθμιση διαδικασιών διάθεσης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων επαρκώς. Αντί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με ακρίβεια, αυτές οι πλούσιες οικονομίες που χρησιμοποιούν τα περισσότερα ηλεκτρονικά προϊόντα και παράγουν το μεγαλύτερο όγκο ηλεκτρονικών αποβλήτων, εκμεταλλεύονται μια εύκολη, και μέχρι σήμερα, κρυφή βαλβίδα διαφυγής – εξάγοντας τη κρίση αποβλήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Για παράδειγμα εξαγωγές ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ασία έχουν ως κίνητρο καθαρά οικονομικούς λόγους. Οι δυνάμεις της αγοράς, αν αφεθούν ανεξέλεγκτες, υπαγορεύουν ότι τα τοξικά απόβλητα θα «διολισθήσουν» στην οικονομική οδό με τη λιγότερη αντίσταση. Αν η αγορά αποβλήτων αφεθεί χωρίς ρύθμιση, τα τοξικά απόβλητα των εύπορων οικονομιών θα κατακλύσουν τις φτωχότερες χώρες του κόσμου όπου το εργατικό κόστος είναι φθηνό, και οι εργασιακοί κανόνες και περιβαλλοντικοί όροι είναι ανεπαρκείς.

Η ελεύθερη εμπορική διακίνηση αφήνει τους φτωχότερους λαούς της γης με μια ανυπόφορη επιλογή μεταξύ φτώχειας και δηλητηρίου – μια επιλογή που κανείς δεν θα έπρεπε να έχει να κάνει. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η Συμφωνία της Βασιλείας το 1989. Για τον ίδιο επίσης λόγο στη Συμφωνία της Βασιλείας το 1994 συμφωνήθηκε να υιοθετηθεί μια συνολική απαγόρευση των εξαγωγών όλων των επικίνδυνων αποβλήτων από τις πλούσιες στις φτωχές χώρες για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της ανακύκλωσης.

Παρά τις υφιστάμενες  ρυθμίσεις, όπως η Σύμβαση της Βασιλείας, η μεταφορά αποβλήτων σε χώρες χωρίς βασική υποδομή για την επεξεργασία και ανακύκλωση τους είναι ένα αυξανόμενο παγκόσμιο πρόβλημα.

Σ' αυτή την ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την παρόνομη διακίνηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, καθώς και τις ρυθμίσεις που διέπουν την αντιμετώπιση της δραστηριότητας.

Παράνομες εξαγωγές με μια ματιά

Η Σύμβαση της Βασιλείας

Η Οδηγία ΑΗΗΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νομικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά απόβλητα και παράνομο εμπόριο

Παράνομη επεξεργασία ηλεκτρονικών αποβλήτων και παιδική εργασία

Προορισμοί παράνομου εμπορίου ηλεκτρονικών αποβλήτων

Από πού προέρχονται τα παράνομα ηλεκτρονικά απόβλητα;

Προσπάθειες επιβολής των νόμων και διεθνών συμφωνιών

Παράνομες εξαγωγές μπαταριών μολύβδου από τις ΗΠΑ στο Μεξικό