Υλικά και ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον και τον άνθρωπο

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα αποτελούν το πλέον ταχέως αναπτυσσόμενο πρόβλημα απορριμμάτων ανά τον κόσμο. Το φαινόμενο αυτό είναι μια κρίση όχι μόνο λόγω ποσοτήτων, αλλά επίσης μια κρίση προερχόμενη από τα τοξικά συστατικά που περιέχονται σε αυτά τα απόβλητα – όπως μόλυβδο, βηρύλλιο, υδράργυρο, κάδμιο και επιβραδυντές καύσης που θεωρούνται απειλές στην επαγγελματική και περιβαλλοντική υγεία. Μέχρι σήμερα., όμως, η βιομηχανία, οι κυβερνήσεις και οι καταναλωτές δεν έχουν κάνει σπουδαία βήματα για να διαχειριστούν αυτό το νεοεμφανισθέν πρόβλημα.

Λόγω των κινδύνων που εμπλέκονται, η διάθεση και ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων έχει σοβαρές νομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όταν απόβλητα ηλεκτρονικών υπολογιστών εναποτίθενται στη χωματερή ή αποτεφρώνονται, ο κίνδυνος για μόλυνση και τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολύ σημαντικά. Από τις χωματερές διαφεύγουν τοξίνες στα υπόγεια ύδατα, και από τους αποτεφρωτήρες εκπέμπονται τοξικοί ρύποι στην ατμόσφαιρα συμπεριλαμβανομένων των διοξινών.

Παρομοίως, η ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει σοβαρές επαγγελματικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν η βιομηχανία ανακύκλωσης είναι οριακά κερδοφόρα, στην καλύτερη περίπτωση, και συχνά δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά για να λάβει όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες προφυλάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των εργαζομένων.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών και ουσιών που περιέχονται στα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα.

Ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων

Επικίνδυνα απόβλητα και οι κίνδυνοι που εμπεριέχονται σε αυτά

Οφέλη από την ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων

Μέθοδοι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

Πόσα ηλεκτρονικά απόβλητα υπάρχουν;

Πως ανακυκλώνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γιατί είναι σημαντικό;

Πού πάνε όλα αυτά τα ηλεκτρονικά σκουπίδια;

Επικίνδυνα απόβλητα και η Οδηγία της ΕΕ για τα ΑΗΗΕ